Pere Fizes, Barcelona i el comerç transpirinenc a la segona meitat del segle XVII - Université de Perpignan Via Domitia Access content directly
Book Sections Year : 2015
No file

Dates and versions

hal-01397016 , version 1 (15-11-2016)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01397016 , version 1

Cite

Patrice Poujade. Pere Fizes, Barcelona i el comerç transpirinenc a la segona meitat del segle XVII. L'articulació de Catalunya als segles XVII i XVIII, R. Dalmau editor, pp.49-86, 2015. ⟨hal-01397016⟩

Collections

UNIV-PERP CRESEM
65 View
0 Download

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More