Una historiografia de les fronteres a l’època moderna a través d’alguns casos ibèrics - Université de Perpignan Via Domitia Access content directly
Journal Articles Índice histórico espanyol Year : 2016

Una historiografia de les fronteres a l’època moderna a través d’alguns casos ibèrics

Abstract

EA 7397 (eix «Territoris») RESUM Els segles xvi a xviii van jugar un paper decisiu en la creació de les fronteres polítiques i en llur definició d'una concepció zonal cap a una concepció lineal. Aquest article, sense cap voluntat exhaustiva, té com a objectiu donar a conèi-xer, a partir d'uns quants exemples ibèrics de fronteres terrestres, les múltiples dimensions de la frontera. Així, podem resseguir una evolució paral·lela a la de l'evolució historiogràfica general des d'una història militar, política i diplo-màtica fins a una de més cultural. La historiografia de la frontera ha intentat canviar la perspectiva i passar de la visió de l'Estat-que necessita fronteres estables per a existir-a la de les poblacions i les pràctiques socials de les fronteres (emigracions econòmiques o polítiques, comerç, «criminalitat») que ensenyen com les fronteres es vivien. Si la frontera és una construcció, resultat de l'equilibri de les potències i de les guerres, també és una zona de contactes i de negociacions i, fins i tot, de transgressions.
Fichier principal
Vignette du fichier
17368-51863-1-PB.pdf (434.13 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Publisher files allowed on an open archive
Loading...

Dates and versions

hal-01591110 , version 1 (24-01-2020)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01591110 , version 1

Cite

Patrice Poujade. Una historiografia de les fronteres a l’època moderna a través d’alguns casos ibèrics. Índice histórico espanyol, 2016, 129, pp.51-76. ⟨hal-01591110⟩

Collections

UNIV-PERP CRESEM
105 View
99 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More