Una approximació a la literatura de llengua catalana a la catalunya del nord - Université de Perpignan Via Domitia Access content directly
Book Sections Year : 2016

Una approximació a la literatura de llengua catalana a la catalunya del nord

Abstract

Oferim aquí al lector una panoràmica inèdita de la literatura nord-catalana en català, des de l’Edat Mitjana fins aviu, i una sèrie d’aportacions que, sota el signe de la cruïlla cultural entre França, Occitània i “el Sud” (els altres Països Catalans), van conformant la semblança de la producció literària de la majoria de les grans figures contemporànies.
Nous offrons ici au lecteur une vision panoramique inédite de la littérature nord-catalane en catalan, du Moyen-Âge à nos jours, et une série de contributions qui, sous le signe du carrefour culturel entre France, Occitanie et « le Sud » (les autres Pays catalans), éclairent la production littéraire de la plupart des grandes figures contemporaines.

Domains

Literature
No file

Dates and versions

hal-01623851 , version 1 (25-10-2017)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01623851 , version 1

Cite

Christian Lagarde. Una approximació a la literatura de llengua catalana a la catalunya del nord. C. Lagarde, M. Berthelot, M. Grau. Aspectes de la literatura de la Catalunya nord, trabucaire, pp.9-14, 2016. ⟨hal-01623851⟩

Collections

UNIV-PERP CRESEM
53 View
0 Download

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More