Qüestions de llengua a la catalunya del nord - Université de Perpignan Via Domitia Access content directly
Books Year : 2016

Qüestions de llengua a la catalunya del nord

Abstract

La qüestió de la vitalitat i del futur de la llengua i de la seva varietat nord-catalana és la temàtica d’aquest volum col·lectiu. Basant-se en biografies, treballs de camp o estudis de textos, es considera des del punt de vista lingüístic, dialectològic i lexicogràfic, des d’aquell de les representacions de la llengua i de la cultura, de la sociolingüística i de l’ensenyament, i també de la traducció
La question de la vitalité et de l’avenir de la langue et de sa variété nord-catalane constitue la thématique de ce volume collectif. En se basant sur des biographies, des travaux de terrain ou des études de textes, on l’aborde sous l’angle de la linguistique, de la dialectologie et de la lexicographie, des représentations de la langue et de la culture, de la sociolinguistique et de l’enseignement ainsi que de la traduction.
No file

Dates and versions

hal-01624406 , version 1 (26-10-2017)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01624406 , version 1

Cite

Christian Lagarde (Dir.). Qüestions de llengua a la catalunya del nord. Christian Lagarde, Martine Berthelot. Trabucaire, 2016. ⟨hal-01624406⟩

Collections

UNIV-PERP CRESEM
88 View
0 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More