L’articulació territorial del Rosselló entre terra i mar: el cas de Cotlliure al començament del segle XVIII - Université de Perpignan Via Domitia Access content directly
Book Sections Year : 2018

L’articulació territorial del Rosselló entre terra i mar: el cas de Cotlliure al començament del segle XVIII

Domains

History
No file

Dates and versions

hal-02418364 , version 1 (18-12-2019)

Identifiers

  • HAL Id : hal-02418364 , version 1

Cite

Patrice Poujade. L’articulació territorial del Rosselló entre terra i mar: el cas de Cotlliure al començament del segle XVIII. Relacions mediterrànies a la Catalunya moderna, pp.79-108, 2018. ⟨hal-02418364⟩

Collections

UNIV-PERP CRESEM
28 View
0 Download

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More