Catalunya del Nord - Université de Perpignan Via Domitia Access content directly
Book Sections Year : 2017
No file

Dates and versions

hal-02418428 , version 1 (18-12-2019)

Identifiers

  • HAL Id : hal-02418428 , version 1

Cite

Martine Berthelot. Catalunya del Nord. Història de la literatura popular catalana, Publicacions Universitat Rovira i Virgili, pp.504-536, 2017. ⟨hal-02418428⟩

Collections

UNIV-PERP CRESEM
34 View
0 Download

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More